• विभागको टोली जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र सानोठिमी मा कार्यहरू अवलोकन गर्दै।

    विभागको टोली जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र सानोठिमी मा कार्यहरू अवलोकन गर्दै।

  • विभागको टोली जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र सानोठिमी मा कार्यहरू अवलोकन गर्दै।

    विभागको टोली जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र सानोठिमी मा कार्यहरू अवलोकन गर्दै।

“सक्षम निजामती प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन”

Bidhya Devi Bhandari

Bidhya Devi Bhandari


President
View Profile
Mr. Gyanendra Bahadur Karki

Mr. Gyanendra Bahadur Karki


Hon'ble Minister of Communication & Technology
View Profile
Dr. Baikuntha Aryal

Dr. Baikuntha Aryal


Secretary
View Profile
Mr.Dhurba Kumar Pokhrel

Mr.Dhurba Kumar Pokhrel


Director General
View Profile

   Publications

Title Download
Annual Report 2077-78
वार्षिक प्रतिवेदन आ.व.२०७३/७४
वार्षिक प्रतिवेदन २०७२
वार्षिक प्रतिवेदन २०७१
View More
Title Download
Sorry! Data is not avialable.
View More
Title Download
चौथो त्रैमासिक प्रगती विवरण २०७४ बैशाख, जेष्ठ, असार महिना
दोश्रो त्रैमासिक प्रगती विवरण २०७४ कार्तिक, मंसिर र पौष
प्रथम त्रैमासिक प्रगती विवरण २०७४ श्रावण, भाद्र र असोज
तेश्रो त्रैमासिक प्रगती विवरण २०७३ माघ, फागुन, चैत्र महिना
View More

   Facebook

Department of Printing''s Office

Information Officer

Mr. Padma Raj Pathak

Mr. Padma Raj Pathak


Information Officer
Cell: 9841-372948
pathakpadmaraj@yahoo.com
View Profile

Assistant Spokesperson

Bimala Koirala

Bimala Koirala


Assistant Spoke Person
bimalapoudel15@gmail.com
View Profile

Focal Person

Sunita Regmi

Sunita Regmi


Printing Officer Focal Person
Cell:4200204
View Profile

Contact Info

Department of Printing

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

Phone :+977-1-4211622, 4211820, 4211695, 4211749, 4200211

Toll Free :

Fax :+977-1-4211764

Email: info@dop.gov.np

WEB :dop.gov.np

Site Visited

site visit